Herkes için Eğitim projesi sürecinde yaptığımız araştırmanın sonuçlarına dayanarak 5-7 Eylül 2017 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesinde Gelişimsel Öğretmen Eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitim içeriği öğretmenlere kapsayıcı eğitim konusunda uygulayabilecekleri hazır reçeteler vermek yerine öncelikle eğitim uygulamalarını ve ortamlarını kapsayıcılık bağlamında eleştirel bir süzgeçten geçirmelerine yardımcı olacak şekilde yazılmıştır.

Bu doğrultuda geliştirilen ‘Gelişimsel Öğretmen Eğitimi’ isimli hizmet içi eğitim üç modülden oluşmaktadır:

  1. Okul ortamında iletişim
  2. Ayrımcılık
  3. Kapsayıcı eğitime yönelik beceriler

Eğitimin İçeriği

İlk oturum (okul ortamında iletişim): Birinci gün verilen ilk modülün konusu öğretmenlere yönelik iletişim becerileridir. Bu modülün amacı demokratik okul ortamının ayrılmaz bir parçası olan karşılıklı anlama ve saygı ilkelerinin geliştirilmesiydi. Bu modülde öğretmenlere öncelikle kendi kimliklerini, öğrenci kimliklerini ve veli kimliklerini sorgulatarak var olan hiyerarşik yapının bilincine varmaları sağlandı ve iletişimde en çok yapılan hataların üzerinden geçildi.

İkinci oturum (ayrımcılık): Öğretmenlerin eğitim ortamlarındaki ayrımcılık konusundaki farkındalığını artırmak için tasarlandı. Ayrımcılık Oturumu: Bu modülün amacı öğretmenlerin okullarda yaşanabilecek her türlü ayrımcılığa karşı farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Modülün ilk aşamasında ayrımcılığa yönelik farkındalık, öğretmenleri öncelikle kendi bireysel öğrencilik hikâyelerini de sorgulamaya teşvik edecek aktiveler yardımıyla yapıldı. Modülün ikinci aşamasında ise hak temelli kaynaştırma eğitimiyle ayrımcılık karşıtı, çoğulcu, demokratik okul arasındaki bağlantı kuruldu.

Üçüncü oturum: Son oturum yine araştırmamız sırasında öğretmelerimizden gelen talepler üzerine, özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle çalışan uzman klinik psikolog ve fizyoterapist tarafından kapsayıcı eğitim, tanı kriterleri gibi konularda öğretmelerin soru sorabilecekleri şekilde düzenlendi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir