Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Politika Notu

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEPAM) olarak hazırladığımız, Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Politika Notu.

Tüm Politika Notları

YAYIN TARİHİ:
2015-05-20
NUMARA:
02
DURUM:
Sınırsız

Politika Notu:

Adres

Boğaziçi Üniversitesi, ETA/B, Kat:4, 34342 Etiler, İstanbul   Haritada Görün

Genel Değerlendirme

MEB Durum Analizi Raporu’nda yer alan Millî Eğitim Bakanlığı Paydaş Listesi’nde, öğrenciler ve veliler listenin sonunda yerlerini almış ve dış paydaş/müşteri olarak anılmıştır. Bu ifade, MEB’in günümüzde özel öğretim kurumlarını ve bu kurumlara devam edecek öğrencilerin bir kısmını finanse etmeyi hedeflemesi ile uyuşmaktadır. Oysa kamu kaynakları ile ülkenin tüm yurttaşlarına nitelikli ve eşit bir şekilde verilmesi gereken eğitim hizmetine sadece erişim noktasında dahi ciddi sorunlar olduğu görülmektedir.

Bunun yanı sıra MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nın, bakanlığın uygulamaları açısından kılavuz niteliği taşıyıp taşımadığı ya da bir yaptırımı olup olmadığı, geçtiğimiz beş yıllık uygulamalardan anlaşılamamaktadır. Stratejik planda 8 yıllık kesintisiz ilköğretimin devam etmesi ve niteliğinin ve öğrenciye erişimin artırılmasına dair hedefler yer alırken, 2012 yılında 4+4+4 yıl olmak üzere kesintili zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Bakanlığa mali olarak da oldukça ağır yükler getiren bu uygulamanın stratejik planda yer almaması dikkat çekicidir. Ayrıca, özellikle 2013 ve 2014 yıllarında yoğun tartışma yaratan ‘değerler eğitimi’ de hem stratejik planda hem de 2013 yıllık faaliyet raporunda yer almamaktadır. Diğer yandan, değerler eğitiminden, 2014 yılı raporunda ancak kısa ama dikkat çekici bir paragrafta söz edilmektedir. Raporun 88. sayfasındaki paragrafta, değerler eğitiminin ülke çapında verilmesi için, eğitim kurumlarında verilecek eğitimler ile ilgili herhangi bir araştırması, pilot uygulaması ya da araştırma-inceleme raporu bulunmayan, sadece dinsel yayınları bulunan Hizmet Vakfı’yla anlaşıldığı belirtilmektedir.

Sonuç olarak, stratejik planın uygulamayla olan çelişkisi yanında, stratejik planla faaliyet planlarının hedefleriyle gerçek gelişmeler arasında çelişkiler göze çarpmaktadır. Buna ek olarak, 2015 yılının mayıs ayı itibariyle 2015-2019 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan henüz yayımlanmamıştır. Bu plan kapsamında, eğitimle ilgili tüm bileşenlerden olabildiğince farklı görüş ve taleplerin alınmasının daha eşitlikçi ve nitelikli bir eğitim için önemli olduğunu düşünmekteyiz. Buna ek olarak, 2014 yılı Faaliyet Raporu’nun giriş kısmında bu raporun “hesap verebilirliğin ve malî saydamlığın sağlanmasını” hedeflediği belirtilmiştir. Mali saydamlık öncelikli olarak kamusal hizmetler açısından büyük değer ve önem taşımaktadır. Bununla birlikte, hangi hedeflerin neden belirlendiği, hangi kamusal kaynağın kimlerin yararına kullanıldığı, harcanan kamusal kaynağın karşılığı olarak ne tür ilerlemeler sağlandığının belirtilmesi ve detaylı çalışmalarla kamuya duyurulması önemli ve gereklidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir